ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Μεσιτικό γραφείο μας προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:

Αγορές
Πωλήσεις ακινήτων
:  

v  Διαμερίσματα

v  Μονοκατοικίες

v  Καταστήματα

v  Γραφεία

v  Κτίρια

v  Οικόπεδα

 

Μισθώσεις – Εκμισθώσεις

Εκτιμήσεις και πραγματογνωμοσύνες ακινήτων

Υποστήριξη κατά την διαπραγμάτευση αγοραπωλησίας ή μίσθωσης ακινήτων

Συμβολαιογραφική και νομική κάλυψη

Συμβουλές που αφορούν στο ακίνητο κάθε μορφής